Eazyclass

Learn and Grow English with Eazyclass

เรียนภาษาอังกฤษ ทั้งใน Class และ Online ได้ง่ายๆ กับ Eazyclass
เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

บทความภาษาอังกฤษ

Quick Info

ทดลองเรียนฟรี

หากคุณ สนใจทดลองเรียน ไม่ว่าจะระดับ ประถม 4-6 มัธยมปลาย นักศึกษา หรือ คนวัยทำงาน สามารถติดต่อ เรียนฟรีได้ ที่ 0619598941

สอนวิชาอะไรบ้าง

ปัจจุบัน EazyClass School รับสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับ ประถม 4-6 มัธยมปลาย นักศึกษา หรือ คนวัยทำงาน 

สอนที่ไหนบ้าง

คุณสามารถเรียนสด ได้ที่ Class เรียนที่ บริเวณหน้าตลาดบางบัวทอง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

พบกับหลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับ ประถม 4-6 เป็นหลักสูตรที่จะทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียน ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนความคิดจากที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษ มาชอบภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานในทุกด้านของ ภาษาอังกฤษ ทั้งการออกเสียง การพูด การอ่าน และการฟัง โดยในระดับนี้จะเน้นการออกเสียงและการพูด และสอดแทรกกับความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ พบว่านักเรียนเกือบ 100% มีความชอบกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าก่อนเรียน

พบกับหลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับ มัธยมปลาย เป็นหลักสูตรที่จะทำให้เด็กที่ไม่ชอบเรียน ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนความคิดจากที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษ มาชอบภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาต่อยอดเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานในทุกด้านของ ภาษาอังกฤษ ทั้งการออกเสียง การพูด แกรมม่า การอ่าน และการฟัง โดยในระดับนี้จะเน้น ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ แกรมม่า คำศัพท์ และสอดแทรกกับความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ พบว่านักเรียนเกือบ 100% มีความชอบกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าก่อนเรียน และพัฒนามากขึ้นในพื้นฐาน

พบกับหลักสูตร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับ นักศึกษา/คนทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะปรับพื้นฐานของผู้เรียน ให้มีพื้นฐานที่แข็งแรงมากขึ้น มีความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักพื้นฐานในทุกด้านของ ภาษาอังกฤษ ทั้งการออกเสียง การพูด แกรมม่า การอ่าน และการฟัง โดยในระดับนี้จะเน้น ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ แกรมม่า คำศัพท์ และสอดแทรกกับความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ พบว่านักเรียนเกือบ 100% มีความชอบกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าก่อนเรียน และพัฒนามากขึ้นในพื้นฐาน จนถึงมีความเข้าใจและความรู้สึกในการพูดภาษาอังกฤษมากกว่าเดิม

7 rules to start
  1. ฟังมากๆ

ฟังจาก Multimedia หรือ Podcast ที่มี Script หรือดูหนังจาก DVDs แต่ต้องเปิด English Subtitle การฟังจะต้องฟังแล้วเข้าใจ มิเช่นนั้น ถือว่าเสียเวลา แล้วคุณก็จะไม่พัฒนา ดังนั้นเลือกฟังสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง หรือง่ายๆ จะให้ดีฟังเรื่องที่ตัวเองสนใจ Eazy Class เราสอนให้ทุกคนรู้จักการฟังที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. อ่านมากๆ

จริงๆ แล้วคือการเห็นคำศัพท์มากๆ หรือ รูปแบบของประโยคมากๆ ดูว่า Pattern ของ การพูดเป็นอย่างไร

  1. ฟังและอ่านบ่อยๆ

ความบ่อยช่วยสร้างเส้นใยสมอง ทำให้จำได้ฝังลึก (ตรงกับ Concept ของ คุณหนูดี วนิษา เรซ) เหมือนกับเป็นการสร้างความเคยชินว่า ประโยคอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ จนทำให้ไม่ต้องแปลในอนาคต

  1. Grammar ต่างๆ ต้องสนใจบ้าง ถ้าอยากพัฒนาได้เร็วขึ้น

ต้องเข้าใจมากกว่าท่อง อย่างเรื่อง Tense ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึก
Grammar หรือไวยากรณ์ เป็นส่วนประกอบให้ประโยคต่างสมบูรณ์เท่านั้น

  1. Vocabulary

ถ้าไม่หาเพิ่มเติม เราก็จะพูดและเขียนจากสิ่งที่เรามีอยู่ในหัว จำกัดมาก

  1. การเขียนกับการพูดเป็นการเลียนแบบ จะได้จากการฟังและอ่าน (เห็น) มา

การเขียนและการพูดจะดีขึ้นเมื่อเราได้ฟังได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีการนำมาแก้ไข

  1. Accent ไม่สำคัญ แต่Stress เสียงสำคัญ

เช่น Tiger, formula, English, China, River, School, Teacher, Wonderful
Dictionary จะช่วยออกเสียงให้คุณได้ Accent ที่ได้จะขึ้นกับสไตล์การพูดของแต่ละคน ไม่ใช่เรื่องแปลก

School Hours

Sat-Sun 11 am – 2 pm
Weekdays: Closed

Phone & LINE ID

Students

Starting price

Courses

Years Established

Contact Us

Location: 9 หมู่ 5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Telephone: 0619598941

Email: eazyclass@gmail.com

School Hours: Sat-Sun: 11 am – 2 pm