Why EazyClass?

Why EazyClass?
ทำไม ต้องเลือกใช่บริการ EazyClass ในการเรียนต่อที่ USA

  • ผลการตอบรับใบสมัคร 100%

EazyClass ได้มีตัวแทนทำงาน คอยติดต่อกับโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย อย่างใกล้ชิดอยู่ที่อเมริกา เจ้าหน้าที่ที่อเมริกาจะคอยช่วยติดต่อประสานงาน เร่งรัดการพิจารณาการตอบรับ ทำงานร่วมกับเรา คอยแก้ปัญหา หากเกิดปัญหา เช่น คะแนน คณิตสาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าเกณฑ์ เอกสารไม่สมบูรณ์ เป็นต้น การที่มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานอยู่ที่อเมริกานี้เอง เป็นจุดเด่นของ Eazyclass และ ทำให้มีการตอบรับถึง 100% โดยนักเรียนไม่ต้องเสียเงินทองไปเปล่าประโยชน์กับการสมัครที่ไม่มีประสิทธิภาพ

  • มีการดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักเรียน แม้แต่ในขณะที่อาศัย และ เรียนอยู่ที่ อเมริกา
  • ราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล
  • การให้บริการของ EazyClass

–  ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเลือกสาขาวิชา
– ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเลือกโรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
– ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการยื่นใบสมัคร
– ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการตอบรับ หากมีปัญหา เราจะช่วยแก้ปัญหา
– ให้คำปรึกษาเและช่วยเหลือรื่องวีซ่า
– ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการสอบ เช่น TOEFL
– ให้คำปรึกษาการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

เราจะช่วยเลือกโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่ตรงต่อความต้องการของคุณ พร้อม ๆ กับสอบถาม ข้อจำกัดในด้านอื่น ๆ ของคุณในการเลือกที่เรียน เช่น งบประมาณสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมืองที่สนใจ รวมทั้ง กิจกรรม หรือ กีฬาที่คุณถนัด คุณจะพบว่าได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างที่ต้องการ

สอบถาม ให้คำปรึกษาได้ที่

คุณ ชาญชัย 0876776187 หรือ อีเมล์มาที่ eazyclass@gmail.com

Print Friendly

Link building