13 November 2010 ~ 15 Comments

การใช้ another, other, the other และ the others

ารใช้ another, other, the other และ the others

เรื่องนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายเเหมือนกันนะ แค่ดู วิธีใช้ ข้างล่างนี้ก็อาจทำให้งงได้ แต่ลองดูดีๆ นะไม่ยากเท่าไหร่

ไม่เน้นเน้น
เอกพจน์ (Singular)ทำตัวเหมือน Adjanother + นามนับได้เอกพจน์the other + นามนับได้เอกพจน์
เอกพจน์ (Singular)ทำตัวเหมือน pronounanotherthe other
พหูพจน์ (Plural)ทำตัวเหมือน Adjother + นามนับได้พหูจน์the other + นามนับได้พหูจน์
พหูพจน์ (Plural)ทำตัวเหมือน pronounothersthe others

วิธีดูก็ดู ตามนี้เลยนะ

1. Singular or Plural ? ดูว่า ที่เราจะเติมเนี่ย มันควรเป็น เอกพจน์ หรือ พหูพจน์

2. เน้น หรือไม่?

3. Adjective or Pronoun? ดูว่าทำตัวเป็น Adjective (คำคุุณศัพท์) หรือ Pronoun (สรรพนาม)

ลองทำข้อสอบกันดูนะ

1) I have two pens. One is black, and ……… is blue.

ตอบ: the other (เน้น เอกพจน์ แทน สรรพนาม)

2) My friend has two cars. One is white and ……… is red.

ตอบ: the other (เน้น เอกพจน์ แทนสรรพนาม)

3) My mom speaks three languages. One is English and ……… one is Thai.

ตอบ: another (ไม่เน้น เอกพจน์ แทนคำคุณศัพท์)

4) There are eight pets in my house. Six are cats and ……… are dogs.

ตอบ: the others (เน้น พหูพจน์ แทนสรรพนาม)

5) My neighbor has five kids. One of them is a boy and ……… are girls.

ตอบ: the others (เน้น พหูพจน์ แทนสรรพนาม)

You can follow us on twitter or join our facebook fanpage and Subscribe via Email.

Print Friendly

15 Responses to “การใช้ another, other, the other และ the others”

 1. อี๊ฟ 24 February 2012 at 5:08 am Permalink

  ขอบคุณมากเลยคะ ถึงตอนนี้ยังสับสนอย่างมากอยู่ แต่จะพยายามตั้งใจศึกษามันนะคะ ^^

 2. blake 26 March 2012 at 7:59 am Permalink

  ดูยังไงว่า เน้น หรือ ไม่เน้น นาม อะ

  • bengza 26 March 2012 at 4:27 pm Permalink

   เน้นก็จะเหมือนกับ ชี้เฉพาะ เหมือนกับ สิ่งที่พูด เป็นที่รู้กัน ก็เลยต้อง ชี้ ต้องเน้น

   • Witdel 26 January 2013 at 4:45 am Permalink

    เน้นก็คือ ต้นประโยคได้บอกมาแล้วว่าเช่น

    There are eight pets คือเรารู้ละว่า 8 Six are cats and ……… are dogs.

    6 ในนั้นคือแมว ตอนนี้ก็เลยรู้ละว่า เน้นไปตรงที่เหลืออีก 2 ตัว

 3. mai 20 May 2012 at 4:40 pm Permalink

  เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เข้าใจแล้วเพราะอธิบายดีมาก ขอบคุณคะ

 4. chompay 9 October 2012 at 2:25 pm Permalink

  ไม่เข้าใจเรื่อง เน้น กับไม่ เน้น อะ ช่วยอธิบายหน่อยได้ปล่าว ขอบคุณ 😀

 5. stafsarn 12 December 2012 at 3:01 am Permalink

  จาก งง อยู่แล้ว ยิ่งหนักกว่าเดิม

 6. kwa 7 January 2013 at 11:44 am Permalink

  ทำไมของเว็บฝรั่งอีกเว็บนึง บอกว่า other ใช้ตามเอกพจน์ เช่น Other people

  • bengza 8 January 2013 at 7:07 am Permalink

   PEOPLE เป็นนามพหูพจน์นะครับ

   • bengza 9 August 2013 at 6:48 am Permalink

    พหูพจน์ นะครับ

 7. babal_la 25 May 2013 at 7:25 am Permalink

  เน้นหรือไม่เน้น น่าจะขึ้นอยู่ที่ว่า เรื่องราวเหล่านั้นได้ถูกกล่าวถึงมาก่อนในประโยคหน้าหรือไม่นะครับ

 8. Pungkrung 22 December 2013 at 7:01 am Permalink

  จากบริบทนี้ เน้นหรือไม่เน้น ดูที่จำนวนครับ คือทราบจำนวนที่แน่นอนอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนของคนหรือส่ิงของแน่นอนแสดงว่าไม่เน้น กรณีนี้จะใช้ others ครัีบ

 9. JCh 22 March 2014 at 8:43 am Permalink

  "the" คือ พูดถึงสิ่งที่รู้กันว่าอันไหนครับ

 10. ooh 25 August 2014 at 1:58 am Permalink

  ขอบคุณมากครับ กำลังเตรียมสอบโทอิก 30+แล้วยังต้องอ่านสอบ

  บทความคุณดีมากๆๆๆผมเข้าใจเลยครับ

  ขอบคุณครับ


Leave a Reply

Link building