13 November 2010 ~ 15 Comments

การใช้ another, other, the other และ the others

ารใช้ another, other, the other และ the others

เรื่องนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายเเหมือนกันนะ แค่ดู วิธีใช้ ข้างล่างนี้ก็อาจทำให้งงได้ แต่ลองดูดีๆ นะไม่ยากเท่าไหร่

ไม่เน้นเน้น
เอกพจน์ (Singular)ทำตัวเหมือน Adjanother + นามนับได้เอกพจน์the other + นามนับได้เอกพจน์
เอกพจน์ (Singular)ทำตัวเหมือน pronounanotherthe other
พหูพจน์ (Plural)ทำตัวเหมือน Adjother + นามนับได้พหูจน์the other + นามนับได้พหูจน์
พหูพจน์ (Plural)ทำตัวเหมือน pronounothersthe others

วิธีดูก็ดู ตามนี้เลยนะ

1. Singular or Plural ? ดูว่า ที่เราจะเติมเนี่ย มันควรเป็น เอกพจน์ หรือ พหูพจน์

2. เน้น หรือไม่?

3. Adjective or Pronoun? ดูว่าทำตัวเป็น Adjective (คำคุุณศัพท์) หรือ Pronoun (สรรพนาม)

ลองทำข้อสอบกันดูนะ

1) I have two pens. One is black, and ……… is blue.

ตอบ: the other (เน้น เอกพจน์ แทน สรรพนาม)

2) My friend has two cars. One is white and ……… is red.

ตอบ: the other (เน้น เอกพจน์ แทนสรรพนาม)

3) My mom speaks three languages. One is English and ……… one is Thai.

ตอบ: another (ไม่เน้น เอกพจน์ แทนคำคุณศัพท์)

4) There are eight pets in my house. Six are cats and ……… are dogs.

ตอบ: the others (เน้น พหูพจน์ แทนสรรพนาม)

5) My neighbor has five kids. One of them is a boy and ……… are girls.

ตอบ: the others (เน้น พหูพจน์ แทนสรรพนาม)

You can follow us on twitter or join our facebook fanpage and Subscribe via Email.

Print Friendly
/

15 Responses to “การใช้ another, other, the other และ the others”

 1. อี๊ฟ 24 February 2012 at 5:08 am Permalink

  ขอบคุณมากเลยคะ ถึงตอนนี้ยังสับสนอย่างมากอยู่ แต่จะพยายามตั้งใจศึกษามันนะคะ ^^

 2. blake 26 March 2012 at 7:59 am Permalink

  ดูยังไงว่า เน้น หรือ ไม่เน้น นาม อะ

  • bengza 26 March 2012 at 4:27 pm Permalink

   เน้นก็จะเหมือนกับ ชี้เฉพาะ เหมือนกับ สิ่งที่พูด เป็นที่รู้กัน ก็เลยต้อง ชี้ ต้องเน้น

   • Witdel 26 January 2013 at 4:45 am Permalink

    เน้นก็คือ ต้นประโยคได้บอกมาแล้วว่าเช่น

    There are eight pets คือเรารู้ละว่า 8 Six are cats and ……… are dogs.

    6 ในนั้นคือแมว ตอนนี้ก็เลยรู้ละว่า เน้นไปตรงที่เหลืออีก 2 ตัว

 3. mai 20 May 2012 at 4:40 pm Permalink

  เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เข้าใจแล้วเพราะอธิบายดีมาก ขอบคุณคะ

 4. chompay 9 October 2012 at 2:25 pm Permalink

  ไม่เข้าใจเรื่อง เน้น กับไม่ เน้น อะ ช่วยอธิบายหน่อยได้ปล่าว ขอบคุณ :D

 5. stafsarn 12 December 2012 at 3:01 am Permalink

  จาก งง อยู่แล้ว ยิ่งหนักกว่าเดิม

 6. kwa 7 January 2013 at 11:44 am Permalink

  ทำไมของเว็บฝรั่งอีกเว็บนึง บอกว่า other ใช้ตามเอกพจน์ เช่น Other people

  • bengza 8 January 2013 at 7:07 am Permalink

   PEOPLE เป็นนามพหูพจน์นะครับ

   • bengza 9 August 2013 at 6:48 am Permalink

    พหูพจน์ นะครับ

 7. babal_la 25 May 2013 at 7:25 am Permalink

  เน้นหรือไม่เน้น น่าจะขึ้นอยู่ที่ว่า เรื่องราวเหล่านั้นได้ถูกกล่าวถึงมาก่อนในประโยคหน้าหรือไม่นะครับ

 8. Pungkrung 22 December 2013 at 7:01 am Permalink

  จากบริบทนี้ เน้นหรือไม่เน้น ดูที่จำนวนครับ คือทราบจำนวนที่แน่นอนอยู่แล้วก่อนหน้านั้น ในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนของคนหรือส่ิงของแน่นอนแสดงว่าไม่เน้น กรณีนี้จะใช้ others ครัีบ

 9. JCh 22 March 2014 at 8:43 am Permalink

  "the" คือ พูดถึงสิ่งที่รู้กันว่าอันไหนครับ

 10. ooh 25 August 2014 at 1:58 am Permalink

  ขอบคุณมากครับ กำลังเตรียมสอบโทอิก 30+แล้วยังต้องอ่านสอบ

  บทความคุณดีมากๆๆๆผมเข้าใจเลยครับ

  ขอบคุณครับ


Leave a Reply

Link building