การใช้ If only…! จะเหมือนกับการใช้ I wish เป็นการแสดงความปรารถนากับสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริง

  • If only I had known you were coming!  ขอเพียงแค่ฉันรู้ว่าคุณกำลังมา (ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่า คุณกำลังมา)
  • If only she hadn’t told the police!  ขอเพียงแค่เธอไม่ได้ไปบอกตำรวจ (ตอนนั้นเธอบอกตำรวจไปแล้ว)
  • If only she knew!  – ขอเพียงแค่เธอรู้ (ปัจจุบัน เธอไม่รู้)
  • If only you knew how much I love you!  – ขอเพียงแค่เธอรู้ว่าฉันรักเธอมากเท่าไหร่ (ปัจจุบัน เธอไม่รู้)
  • If only you were here!  – ขอเพียงแค่เธออยู่ที่นี่ (ปัจจุบัน เธอไม่ได้อยู่ที่นี่)
  • If only I was better-looking!  – ขอเพียงแค่ฉันดูดีขึ้น (ปัจจุบัน ฉันดูไม่ดีเท่าไหร่)
  • If only someone would smile! – ขอเพียงแค่ใครบางคนยิ้ม (ตอนนี้ไม่มีใครสักคนยิ้มเลย)
Print Friendly
Link building